திருக்குறள் கலைஞர் கருணாநிதி, மு.வ, சாலமன் பாப்பையா உரையுடன்.
திருக்குறள்