தீபம் நா. பார்த்தசாரதியின் படைப்புகள் :
கபாடபுரம் (சரித்திர நாவல்)தீபம் நா. பார்த்தசாரதியின் படைப்புகள் :
கபாடபுரம் (சரித்திர நாவல்)