பம்மல் சம்பந்த முதலியார் அவர்களின்
சதி-சுலோசனா (ஒரு தமிழ் நாடகம்)

cati culOcanA (a Tamil play)
by pammal campanta mutaliyAr
In tamil script, unicode/utf-8 format

பம்மல் சம்பந்த முதலியார் அவர்களின்
சதி-சுலோசனா (நாடகம்)

Source:
SATI SULOCHANA
A TAMIL DRAMA
BY
RAO BAHADUR. P. SAMBANDAM. B.A., B.L.,

Author of:
The Two Sisters, Galava, The Eye of Love, The Curse of Urvasi, The Merchant of
Vanipura, Fate and Love, Simhalanatha,Pushpavallli, Amaladitya, Magapathi,
The Ideal Wife, Siruthondar, The Golden Fetters, True Love, The Bandit Chief,
Bricks-Between, At Any Cost, The Fair Ghost, The Wedding of Valli, Brahmin
Vs Non-Brahmin, Vijayarangam, As you like it, Ratnavali, Lord Buddha,
The Tragedy of Silence, The Good Fairy, Geetha manjari, The True Brother,
Malavikagnimitra, Chandrahari, The Demon Land, Sabapathy Part I, The Pongal
Feast or Sabapathy Part II, A Rehearsal or Sabapathy Part III, Sabapathy Part IV,
Blessed in a Wife, The Dancing Girl, Subadra Arjuna, Karna the Giver, Sahadeva's Stratagem,
The Surgeon General's prescription. Vichu's Wife, Sakuntala, Vikramorvasi,
The Point of View, The Two Selves, The Tragic Denouncement, The Sub-Assistant
Magistrate of Sultanpet, Harischandra, Blind Ambition, Markandeya, Sarangadhara,
Manohara, The Two Friends, The Knavery of Kalappa, As We Sow-So We Reap.
Over Forty Years Before the Footlights Parts I & II. The search, Prince Koneri,
The crown in the Shandy, The Gypsy Girl, Vaikunta Vaithiyar, The Tamil Drama etc.
in Tamil; and Harischandra and Yayathi in English.

FIRST EDITION
MADRAS
PRINTED BY THE PEERLESS PRESS
15, LINGHI CHETTY STREET, GT.
[All Rights Reserved. 1935 Price per Copy 2.00]
----------------------------
சதி-சுலோசனா
ஒரு தமிழ் நாடகம்


ராவ்பஹதூர் ப. சம்பந்த முதலியார், பி.ஏ., பி.எல்.,
அவர்களால் இயற்றப்பட்டது.

இந்நூலாசிரியரால் இயற்றப்பட்ட மற்றத் தமிழ் நூல்கள்:-
லீலாவதி-சுலோசனை, சாரங்கதரன், மகபதி, காதலர் கண்கள், நற்குல தெய்வம்,
மனோஹரன், ஊர்வசியின் சாபம், இடைச்சுவர் இருபுறமும், என்ன நேர்ந்திடினும்,
விஜயரங்கம், கள்வர் தலைவன், தாசிப்பெண், மெய்க்காதல், பொன் விலங்குகள்,
சிம்ஹனநாதன், விரும்பிய விதமே, சிறுத்தொண்டர், காலவரிஷி, ரஜபுத்ரவீரன்,
உண்மையான சகோதரன், ரத்னாவளி, புஷ்பவல்லி, கீதமஞ்சரி, உத்தமபத்தினி,
அமலாதித்யன், சபாபதி முதற்பாகம், பொங்கல் பண்டிகை அல்லது சபாபதி
இரண்டாம் பாகம், ஓர் ஒத்திகை அல்லது சபாபதி மூன்றாம் பாகம், சபாபதி நான்காம்
பாகம், வள்ளிமணம், பேயல்ல பெண் மணியே, புத்த அவதாரம், விச்சுவின் மனைவி,
வேதாள உலகம், மனைவியால் மீண்டவன், சந்திரஹரி, சுபத்திரார்ஜுனா,
கொடையாளி கர்ணன், சஹதேவன் சூழ்ச்சி, நோக்கத்தின் குறிப்பு, இரண்டு
ஆத்மாக்கள், சர்ஜன் ஜெனரல் விதித்த மருந்து, மாளவிகாக்னிமித்ரம், விபரீதமான
முடிவு, சுல்தான்பேட்டை சப் அசிஸ்டென்ட் மாஜிஸ்டிரேட், சகுந்தலை, கானப்பன்
கள்ளத்தனம், விக்ரமோர்வசி, முற்பற் செய்யின் பிற்பகல் விளையும், நாடகமேடை
நினைவுகள் முதற்பாகம், நாடகமேடை நினைவுகள் இரண்டாம் பாகம், நாடகத் தமிழ்,
யயாதி,பிராம்மணனும்-சூத்திரனும், வாணீபுர வணிகன், இரண்டு நண்பர்கள்,
சத்ருஜித், ஹரிசந்திரன், மார்கண்டேயர், கண்டு பிடித்தல், கோனேரி அரசகுமரன்,
சந்தையிற் கூட்டம், குறமகள், வைகுண்ட வைத்தியர், முதலியன.
        -----------------
        முதற் பதிப்பு
        -----------------
சென்னை 'பியர்லெஸ்' அச்சுக்கூடத்தில் அச்சிடப்பட்டது.
        ----------
காபிரைட்] 1935 [விலை 2-00
-----------------------------------------------------------

        INSCRIBED
        TO
        THE BELOVED MEMORY
        OF
        MY PARENTS
        P. VIJIARANGA MUDALIAR
        AND
        P. MANICKAVELU AMMAL
        and
        MY FRIEND
        C. RANGAVADIVELU
-----------------------------------------------------------


PREFACE

The main portion of this drama, as it is printed, formed the prose-scenario of the Tamil Talkie entitled "Sati-Sulochana" which I directed some time back at Calcutta. The great success which attended it, probably made my actor friends ask me to print it as a Tamil Drama. I promised to comply with their request and hence this Drama, in its present form. It contains about 40 songs; hence I would class it as an Opera.

Now that Tamil Talkies have become so very popular, this may also be useful for budding scenario-writers to a certain extent as a model.

I have to warn all Societies and Companies desirous of staging this (or any other drama by me) that they have to pay the usual royalty and obtain my permission before staging same; otherwise they make themselves liable to be prosecuted under the Copyright Act before a Magistrate's Court.

"PAMMAL LODGE" THE AUTHOR
G.T. MADRAS. 1st Jan. 1935.
--------------------------


சதி-சுலோசனா
நாடக பாத்திரங்கள்.


This file was last updated on 20 July 2012
.